Diş Hekimliği (İngilizce)

Önizleme

Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Hakkında Bilgi

Fakültemizde, ulusal çekirdek eğitim programı kapsamında, sürekli iyileştirmelerle kaliteli eğitim vermeyi amaçlayan, klinik öncesi ve klinik mesleki beceri eğitimi ile temel tıp ve diş hekimliği klinik bilimlerinin teorik derslerini içeren bir eğitim programı yürütülmektedir. İlk üç yılı içeren klinik öncesi eğitim programımız temel tıp derslerinin yanı sıra Diş Hekimliği Klinik Bilimleri derslerinin teorik ve klinik öncesi uygulama derslerinden oluşmaktadır. Temel Tıp teorik dersler, uygulama laboratuvarları, öğrencilerimizin elektronik preparat arşivi ve sanal mikroskop uygulamasına erişimlerinin gerçekleşeceği “Dijital Laboratuvarlar” ve yeni teknolojik uygulama ve platformlarla da desteklenmektedir. Mesleki Beceri (Fantom) Laboratuvarımızda, maketler, simülasyonlar ve simüle hastalar aracılığıyla gerçek hastalar ile karşılaşmadan önce temel diş hekimliği becerisi kazandırılacak, öğrencilerimizin becerileri geliştirilmektedir. Klinik dönem eğitim programımız ise (dört ve beşinci yıllar) klinik bilgi gelişimine yönelik teorik derslerin yanı sıra hasta başı eğitimi, hasta başı uygulama, olgu sunum ve tartışmaları ile mesleki bilgilerin pekiştirildiği, klinik beceri ve deneyim kazandırıldığı, meslek pratiğinin yapıldığı uygulama derslerinden oluşmaktadır.